Hiệp hội trao đổi nhân sự phúc lợi - y tế Nihon Asia Chủ tịch  Chuuma Kooki

Để giải quyết sự thiếu hụt nguồn nhân lực trong ngành chăm sóc điều dưỡng đồng thời thành lập
Hiệp hội phúc lợi y tế Nihon Asia để trở thành“ cầu nối giữa Nhật Bản và châu Á”.

Hiệp Hội Phúc lợi Y tế Nihon Asia logo

Chủ tịch Chuuma Kooki

Nhật Bản tiếp tục là dân số già kết hợp với số trẻ em suy giảm ngày càng tăng nhanh nhất thế giới. Đã có hơn 20% dân số bước vào một xã hội siêu già, nơi những người trên 70 tuổi. Trong một xã hội già hóa với tỷ lệ sinh giảm, có nhiều lo ngại về các vấn đề khác nhau như tăng trưởng kinh tế chậm lại do lực lượng lao động giảm, sinh khí xã hội giảm và tăng chi phí an sinh xã hội cho thế hệ trẻ.
Đặt biệt là sự thiếu hụt nguồn nhân lực đang trong tình trạng nghiêm trọng trong ngành chăm sóc điều dưỡng. Hiện tại có ước tính rằng sẽ thiếu khoảng 100,000 người chăm sóc ngươi già trở lên và hơn 370,000 người vào năm 2025. Để giải quyết vấn đề đó rất cần thiết việc sử dụng nguồn lao động người nước ngoài. Ở châu Á chăm sóc tại gia vẫn là trọng tâm.
Không có quan điểm hỗ trợ cuộc sống, như hỗ trợ độc lập, chăm sóc chứng mất trí nhớ và điều dưỡng chăm sóc cuối cùng. Bây giờ luật pháp đã có điều chỉnh, tôi muốn tạo ra một mô hình đóng góp quốc tế tiếp nhận những người trẻ tuổi từ châu Á, tạo điều kiện vừa làm vừa học về kỹ thuật, dịch vụ và hệ thống điều dưỡng của Nhật Bản và chia sẽ lại kinh nghiệm đó cho nước họ.

Lý lịch Chủ tịch

Sinh ra ở Quận Tenouji, Osaka
Được bổ nhiệm làm bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính và cải cách chính phủ Nội các thứ ba – Thủ tướng Koizumi.
Là người đứng đầu trụ sở thúc đẩy cải cách hành chính của Đảng Dân chủ Tự do, nổ lực cải cách khác nhau ở lập trường của đảng.

Tiểu sử và lịch sử chính trị

Tháng 3 năm 1961 Tốt nghiệp Khoa Kinh tế, Đại học Tokyo
Tháng 12 năm 1976 Thành viên của Hạ viện
Tháng 11 năm 1984 Thứ trưởng về các vấn đề môi trường
Tháng 2 năm 1990 Thứ trưởng hội đồng Chính phủ
Tháng 9 năm 1997 Chủ tịch Hạ nghị viện và Ủy ban Đối ngoại
Tháng 10 năm 2002 Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch
Tháng 10 năm 2005 Bộ trưởng Cải cách Hành chính và quản lý
Giải thưởng Huân chương Mặt trời mọc cao quý nhất (Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất)