Japan-Asia
Medical Welfare
Cooperative
Hỗ trợ toàn diện từ đào tạo nhân lực ngoài nước, phái cử và chăm sóc tại Nhật Bản.
Japan-Asia
Medical Welfare
Cooperative
Hỗ trợ toàn diện từ đào tạo nhân lực ngoài nước, phái cử và chăm sóc tại Nhật Bản.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Hỗ trợ toàn diện cho Nhóm phúc lợi y tế Nihon Asia, chuyên môn hóa hai loai tư cách cư trú và ba ngành nghề.

Xây dựng hệ thống tuyển dụng, đào tạo và phái cử nguồn nhân lực nước ngoài với sự hỗ trợ mạnh mẽ của hai công ty niêm yết trên thị trường chứng khoáng.

 Xây dựng hệ thống tuyển dụng, đào tạo và phái cử nguồn nhân lực nước ngoài với sự hỗ trợ mạnh mẽ của hai công ty niêm yết trên thị trường chứng khoáng.

Với sự hỗ trợ toàn diện của 02 công ty trên sàn chứng khoáng Quick Group (Giao dịch chứng khoáng Tokyo – Phòng thị trường 1: Mã chứng khoán 4318) và Long life Group (Giao dịch chứng khoáng Tokyo – JASDAQ: Mã chứng khoáng 4355)

Thành lập văn phòng ở địa phương để đào tạo và phái cử

Thành lập văn phòng đại diện ở Myanmar (Yangon), Indonesia (Bekasi), Trung Quốc (Qingdao – Shanghai), Ho Chi Minh (Việt Nam).
Thường xuyên trao đổi thông tin với công ty phái cử và tuyển dụng nhân sự, đào tạo và phái cử.

Hệ thống tiếp nhận tin cậy tại Nhật Bản

Chúng tôi hỗ trợ chăm sóc nhân sự nước ngoài tốt ở nhật, hiểu biết về chăm sóc điều dưỡng- y tế thực tế và bí quyết kết nối nhân sự.
Chúng tôi đã áp dụng một phương pháp nhất quán cho phép cơ quan phái cử sở tại có thể hỗ trợ theo dõi tại Nhật Bản.

Đưa ra phương án tốt nhất cho các cơ sở tiếp nhận

Với đội ngủ nhân viên làm việc với vai trò Nhân viên điều dưỡng phúc lợi của công ty điều dưỡng phúc lợi lớn và người có kinh nghiệm kinh doanh ngoài nước của công ty dịch vụ nhân sự lớn.

Quy trình tiếp nhận nhân sự nước ngoài

Quy trình tiếp nhận nhân sự nước ngoài-Trước nhập cảnh
Quy trình tiếp nhận nhân sự nước ngoài-Sau khi Nhập cảnh

Hỗ trợ toàn diện từ đào tạo nhân lực ngoài nước, phái cử và chăm sóc tại Nhật Bản.

Chúng tôi hỗ trợ chăm sóc nhân sự nước ngoài tốt ở nhật, hiểu biết về chăm sóc điều dưỡng- y tế thực tế và bí quyết kết nối nhân sự.
Chúng tôi đã áp dụng một phương pháp nhất quán cho phép cơ quan phái cử sở tại có thể hỗ trợ theo dõi tại Nhật Bản.

Liên hệ với chúng tôi ở đây